Συνεταιρισμός Ραδιοταξί «ο Φάρος»

Η αστική εταιρεία του Ράδιο Ταξί ιδρύθηκε το 1998, δούλεψε για ένα μήνα και αφού πήρε τις απαραίτητες άδειες επαναλειτούργησε το 2000 προσφέροντας ανελλιπώς έως και σήμερα υπηρεσίες μεταφοράς στο ευρύ κοινό.

Σαν Συνεταιρισμός Ραδιοταξί «ο Φάρος» λειτουργεί από το 2010 έχοντας ως μέλη του, 80 ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ οχημάτων από σύνολο 83 οχημάτων Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ που διαθέτει η πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Από τα τέλη του 2013 και τις αρχές του 2014 ο συνεταιρισμός ραδιοταξί «ο Φάρος» απέκτησε στόλο ειδικών οχημάτων μεταφοράς αποτελούμενο από:

  • 2 οχήματα ειδικών μισθώσεων για την μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα
  • 2 εννιαθέσια Ε.Δ.Χ οχήματα τα οποία βρίσκονται στην διάθεση των πελατών μας

Ενδεικτικές τιμές